MARLEY

Informacje o producencie

 MARLEYEmail:  marley@marley.com.pl

http://www.marley.com.pl/zagospodarowanie-wody-deszczowej.html

Marley jest mi?dzynarodow? firm? dzia?aj?c? w bran?y materia?ów budowlanych. Na polskim rybku od 1995 r. Poza rynnami i systemami odwodnie? oraz z??czami do sieci gazowych i wodnych firma Marley oferuje m.in. szeroki wybór zbiorników podziemnych i naziemnych o ró?nej obj?to?ci i w ró?nych formach, a tak?e gotowe rozwi?zania systemowe do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej. S? to: pakiet Garden Comfort do wykorzystania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz pakiet Premium do wykorzystania wody deszczowej tak?e w domu, do zasilania sp?uczek WC i pralek.

kontakt:

Marley Polska Sp. z o.o. - Centrala

ul. Annopol 24
03-236 Warszawa
tel: (22) 329 79 00 begin_of_the_skype_highlighting              (22) 329 79 00      end_of_the_skype_highlighting
fax: (22) 329 79 17 - logistyka
fax: (22) 329 79 01
e-mail: marley@marley.com.pl

http://www.marley.com.pl/gromadzenie-i-wykorzystanie.html