BioBag International

Informacje o producencie

 BioBag InternationalEmail: 

http://www.biobag.com

Firma BioBag International as. jest ?wiatowym liderem w produkcji ekologicznych worków. Ich "kukurydziane" torebki ca?kowicie ulegaj? biodegradacji i nadaj? si? do kompostowania. Te bezpieczne dla ?rodowiska produkty nie zawieraj? tak powszechnego i szkodliwego zwi?zku jakim jest polietylen, który potrzebuje do rozk?adu przesz?o 100 lat. Po u?yciu, woreczek w warunkach kompostowych (w obecno?ci tlenu i wyspecjalizowanych mikroorganizmów), rozk?ada si? w oko?o 40 dni.

Kontakt:

INTENSIVE
ul. Wystawowa 1
51-618 Wroc?aw

Tel. 071 347 61 71, 071 347 61 70
Fax 071 347 64 68

e-mail: kontakt@biobag.pl

www.biobag.pl